Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 31/2021 «Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων (Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος και Παραγώγων του & Λοιπού Βιολογικού Υλικού)»

 Διακήρυξη Αριθμ 31/2021
 Προϋπολογισμός 70.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com