Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 39/2022 “ΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ39/2022
 Προϋπολογισμός 145.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com