Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 4/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ”

 Διακήρυξη Αριθμ4/2019
 Προϋπολογισμός 62.899.00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  20/2/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής  20638
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com