Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 40/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ40/2022
 Προϋπολογισμός 600.00,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com