Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 42/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ42/2020
 Προϋπολογισμός 48.360,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  9/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αρχείο Ερμής

20733 zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com