Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 43/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ43/2022

https://www.venizeleio.gr/wp-content/uploads/2022/12/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-43_2022.pdf

 Προϋπολογισμός 180.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  03/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com