Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 5/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ5/2019
 Προϋπολογισμός 44.723,08  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20637
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com