Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 50/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 50/2019
 Προϋπολογισμός 98.580,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com