Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 6/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

 Διακήρυξη Αριθμ6/2019
 Προϋπολογισμός 60.760,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  03/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20651
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com