Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 64/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ 64/2020
 Προϋπολογισμός 31.014,74  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  11/2/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com