Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 7/2022 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ7/2022
 Προϋπολογισμός 93.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com