Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 8/2022(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΡΙAΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ REAL TIME PCR)

 Διακήρυξη Αριθμ8/2022
 Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com