Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 8/2023 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΝΤΥΠΑ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ)

 Διακήρυξη Αριθμ8/2023
 Προϋπολογισμός 38.608,55  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  21/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com