Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ)

 Διακήρυξη Αριθμ 12/2017
 Προϋπολογισμός 207.999,97  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com