Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ15/2020
 Προϋπολογισμός 539.056,68  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.