Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στον Εργαστηριακό Τομέα και σε Κλινικά Τμήματα»

 Διακήρυξη Αριθμ. 16/2019
 Προϋπολογισμός 29.760,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 17/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
 Αρχείο Ερμής   20675
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com