Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Διακήρυξη Αριθμ. 2/2022
 Προϋπολογισμός 521.250,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  05/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com