Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2020 “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ”

Διακήρυξη Αριθμός :20/2020
 Προϋπολογισμός 80.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  08/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com