Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2020 (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ)

 Διακήρυξη Αριθμ.22/2020
 Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  23/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.