Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2022 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ28/2022
 Προϋπολογισμός 38.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com