Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2019 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ29/2019
 Προϋπολογισμός 67.646,32  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  13/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.