Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ32/2022
 Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  01/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com