Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ”

Διακήρυξη Αριθμ.36/2019
 Προϋπολογισμός 62.899,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20683