Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 38/2023 για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Βενιζέλειο-Πανάνειο

Διακήρυξη Αριθμ38/2023
 Προϋπολογισμός 254.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com