Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 40/2019 Εξοπλισμοί Χορήγησης των Δόσεων του Φαρμάκου

 Διακήρυξη Αριθμ.40/2019
 Προϋπολογισμός 60.120,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com