Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49ΤΡΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ49ΤΡΙΣ/2019
 Προϋπολογισμός 31.116,56  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.