Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΔΕ 2017)

 Διακήρυξη Αριθμ. 5/2018
 Προϋπολογισμός 156.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com