Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2020 “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη αριθμ. 50/2020
 Προϋπολογισμός 140.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com