Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ και ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ»

 Διακήρυξη Αριθμ 56/2018
 Προϋπολογισμός 22.857,58 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)
 Ημ. Ανοίγματος 14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20634.zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com