Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 6/2020 Διάφορα Προϊόντα Διατροφής

 Διακήρυξη Αριθμ.6/2020
 Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.