Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 60/2023 για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

Διακήρυξη Αριθμ60/2023
 Προϋπολογισμός 50.224,21,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com