Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 61/2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ61/2020
 Προϋπολογισμός 300.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  12/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com