Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού)

 Διακήρυξη Αριθμ. 11/2017
 Προϋπολογισμός  61.182,72 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 11/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο ΕΡΜΗ 20495 zip

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com