Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Θεραπείας Συνεχούς Νεφρικής Υποκατάστασης) με παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 69/2016
 Προϋπολογισμός  45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  11/01/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο ΕΡΜΗ
20481.zip

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com