Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ποικίλος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 Διακήρυξη Αριθμ. 53/2016
 Προϋπολογισμός 80.206,15  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 14/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com