Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προϊόντα καθαρισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 73/2016
 Προϋπολογισμός  304.464,50 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  17/02/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com