Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑ/ΞΗΣ 14/2020 “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ” (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)

 Διακήρυξη Αριθμ14/2020
 Προϋπολογισμός 74.370,12  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com