Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 Διακήρυξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5048/2021
 ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ
 ΚΑΤΑΚΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com