Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΤΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ”

Πρόσκληση Διαπράγματευσης Αριθμ33/2020
 Προϋπολογισμός 262.880,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com