Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 2209/1-2-2021 ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

 Διακήρυξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2209/1-2-2021
 ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ
 ΚΑΤΑΚΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 04/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com