Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ

Διακήρυξη Αριθμ 14843/10-8-2020
ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-8-2020, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 14-8-2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 10:00
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com