Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ11/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20588.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 74ΔΙΣ/2016

 Διακήρυξη Αριθμ74ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 89.236,10 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 47ΔΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ47ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 87.002,33  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36ΔΙΣ/2016 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ. 36ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 670.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017 για την προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού Μ.Τ.Ν.

 Διακήρυξη Αριθμ24/2017  Προϋπολογισμός 120.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ29/2017  Προϋπολογισμός 1.031.614,21  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  08/09/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ20/2017  Προϋπολογισμός 779.639,76  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  20/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ17/2017  Προϋπολογισμός 95.039,86  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 10/2017  Προϋπολογισμός 79.995,25  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27ΔΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ27ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 25.000,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/06/2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com