Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 47ΔΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ47ΔΙΣ/2016
 Προϋπολογισμός 87.002,33  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.