Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017 για την προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού Μ.Τ.Ν.

 Διακήρυξη Αριθμ24/2017
 Προϋπολογισμός 120.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  16/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.