Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ17/2017
 Προϋπολογισμός 95.039,86  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  26/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com