Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2021 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ50/2021
 Προϋπολογισμός 133.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com