Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54/2021 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

 Διακήρυξη Αριθμ54/2021
 Προϋπολογισμός 75.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com