Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Συρραπτικά)

 Διακήρυξη Αριθμ.38/2022  Προϋπολογισμός 350.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 40/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ40/2022  Προϋπολογισμός 600.00,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ32/2022  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  01/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ”

Διακήρυξη Αριθμ33/2022  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ”

Διακήρυξη Αριθμ34/2022  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 30/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ30/2022  Προϋπολογισμός 44.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  13/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 1ΔΙΣ/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ1ΔΙΣ/2022  Προϋπολογισμός 1.500.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com