Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 71/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ 71/2020  Προϋπολογισμός 915.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2020 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ74/2020  Προϋπολογισμός 169.640,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 73/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ”

Διακήρυξη Αριθμ73/2020  Προϋπολογισμός 225.410,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 67/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ.67/2020  Προϋπολογισμός 361.390,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 70/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

 Διακήρυξη Αριθμ 70/2020  Προϋπολογισμός 220.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΞΗΣ 59/2020

 Διακήρυξη Αριθμ.59/2020  Προϋπολογισμός 290.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 61/2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ61/2020  Προϋπολογισμός 300.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com