Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ4/2020  Προϋπολογισμός 67.796,61  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 3/2020  Προϋπολογισμός 67.633,32  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  2/4/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37ΔΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ37ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 23.932.00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20705

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 1/2020  Προϋπολογισμός  300.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54/2019 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 Διακήρυξη Αριθμ54/2019  Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/1/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20701

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ52/2019  Προϋπολογισμός 44.999,60  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής    20699

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DRI OCT TRITON OCTARA” ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ.35/2019  Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20691

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 31/2019 για την προμήθεια “Απολυμαντικά”

 Διακήρυξη Αριθμ.31/2019  Προϋπολογισμός 80.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα