Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Διακήρυξη 59/2023 για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Διακήρυξη Αριθμ59/2023  Προϋπολογισμός 234.144,59€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 60/2023 για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

Διακήρυξη Αριθμ60/2023  Προϋπολογισμός 50.224,21,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 48/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΡΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ48/2023  Προϋπολογισμός 90.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 52/2023 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ52/2023  Προϋπολογισμός 92.250,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗ 46/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ46/2023  Προϋπολογισμός 62.620,00  € συμπ/νου ΦΠΑ 24%  Ημ. Ανοίγματος  23/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 49/2023 για την προμήθεια “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” (Αντιδραστήρια και αναλώσιμα με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Διακήρυξη Αριθμ49/2023  Προϋπολογισμός 185.292,96€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  01/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com