Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 69/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ “

Διακήρυξη Αριθμ 69/2023  Προϋπολογισμός 252.046,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 57/2023 (ΡΑΜΜΑΤΑ)

 Διακήρυξη Αριθμ57/2023  Προϋπολογισμός 100.117,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/3/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 65/2023 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ65/2023  Προϋπολογισμός 355.494,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  2/2/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 64/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ64/2023  Προϋπολογισμός 180.257,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  07/02/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 56/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”Σ

 Διακήρυξη Αριθμ. 56/2023  Προϋπολογισμός 232.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 67/2023 για την προμήθεια ΑΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Διακήρυξη Αριθμ67/2023  Προϋπολογισμός 104.000,21€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 66/2023 για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διακήρυξη Αριθμ66/2023  Προϋπολογισμός 174.800,88€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 62/2023 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ 62/2023  Προϋπολογισμός  119.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com