Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2021 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ)

 Διακήρυξη Αριθμ55/2021  Προϋπολογισμός 222.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2021 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ50/2021  Προϋπολογισμός 133.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» και «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ AIDS”

Διακήρυξη Αριθμ61/2021  Προϋπολογισμός 895.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ58/2021  Προϋπολογισμός 110.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ59/2021  Προϋπολογισμός 170.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 57/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”

Διακήρυξη Αριθμ57/2021  Προϋπολογισμός 130.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62/2021 “Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων”

 Διακήρυξη Αριθμ62/2021  Προϋπολογισμός 330.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com