Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49ΔΙΣ/2019 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ49ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 50.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ-ΞΗ 11/2020 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»,

 Διακήρυξη Αριθμ11/2020  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  7/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο Ερμής 20711.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ξη 17/2020 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ (MEDPLAT COLON)

 Διακήρυξη Αριθμ17/2020  Προϋπολογισμός 104,226,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  20/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ 10/2020  Προϋπολογισμός  74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ)

 Διακήρυξη Αριθμ.13/2020  Προϋπολογισμός 74.331,06  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  08/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑ/ΞΗΣ 14/2020 “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ” (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)

 Διακήρυξη Αριθμ14/2020  Προϋπολογισμός 74.370,12  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα