Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 16/2021 “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ”

 Διακήρυξη Αριθμ 16/2021
 Προϋπολογισμός 54.613,53 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  5/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com